He mea pai kia mārama tātou, he maha ngā huarahi, ngā āwhina, me ngā tikanga tiaki e pai ai te noho o te hunga kua pāngia e te mate wareware. He mea nui te wātea mai o te mōhiotanga me ngā tohutohu papai.

Ka whakamahia te kupu mate wareware hei kupu torowhānui e whakaahuatia ētahi mate, he rerekē tētahi i tētahi, otirā, ko te katoa ka noho hei take ngoikoretanga o ngā roro.

Ko te mate Alzheimers te momo e kitea nuitia ana, e tino mōhiotia ana hoki. Ko ētahi atu o ngā momo mate wareware ko te wareware iaia, te mate wareware mua roro mahara, me te mate wareware me ngā rāpoi Lewy.

Ka pā ēnei mate ki te mahinga o ō tātou roro ina whakaaro, ina maumahara, ina wānanga take rānei, ā, ēnei katoa e mōhiotia ana ko ō tātou pūmanawa mahara.

He rerekē te mate wareware mō tēnā tangata mō tēnā tangata. Mō te nuinga, ko ngā tino tohu o te mate wareware ko te rerekē haere o te pūmaharatanga, o te whakaaro, o te whanonga, o te whaiaro me ngā kare ā-roto, engari kei te āhua o ngā wāhanga o ngā roro kua pāngia, ngā tohu ka puta me te hohoro o te putanga, ā, he rerekē mō tēnā tangata, mō tēnā tangata.

Mō te nuinga ka āta puta mai ngā huringa nei i roto i te wā roa, i te toronga i roto i ngā roro, e taumaha ake ai ngā tohu i roto i te wā. Ka taumaha kē atu te mate wareware ka pā katoa ki te āhei o te tangata ki te tiaki i a ia anō, me te mahi i ngā mahi o ia rā, pēnei i te hīkoi haere, i te horoi i te uwhiuwhi, te kuhu kākahu rānei.

He uaua ēnei tohu tuatahi me ngā putanga o te mate wareware ki te kite atu. He maha ngā momo āhuatanga pēnei i te roro īkura, i te mate pōuriuri me ngā whakapokenga, tae atu ki te kaumātuatanga noa, e puta ai ētahi tohu āhua rite ki te mate wareware tūturu. He mea nui kia kaua e pōhēhē i takea mai ēnei momo āhuatanga hou katoa i te mate wareware, me te kōrero ki tō tākuta me he āwangawanga ōu.