lady and landscape

Hei te rerenga tonutanga o te mate wareware, ka kaha atu te whakawhirinaki a te tangata kua pāngia ki ētahi atu tāngata, mō ōna taurimatanga katoa. Ko te nuinga o ngā tāngata i ngā wā o muri o te mate wareware ka hiahia āwhina tapuhi tūturu, ā, ko te nuinga ka noho i tētahi kāinga noho atawhai, ā, ko ētahi ka taurimatia tonutia i te kāinga.

Mā te noho mōhio ki ngā āhuatanga e whakatata mai ana – tae atu ki te tangata kua pāngia – ka tū pakari ngā tāngata i roto i ngā āhuatanga meāke ka tae mai. Ahakoa tēhea wāhanga o te mate wareware, mai i tōna tautohutanga ki ngā wā o muri atu, he wā motuhake ōna, he wā taumaha ōna, ā, he pīkauranga nui, he taumahatanga hoki ōna.

Kia maumahara, kāore koe i te noho takitahi – me waea noa atu ki te hunga āwhina. Whakapā atu ki tō rōpū ā-rohe i konei, waea atu ki 0800 004 001 rānei.

Te whakamahere i mua mō te taurimatanga whakamutunga me ngā taurimatanga o ngā rā whakamutunga o te tangata

Ko tēnei mate te mate wareware he māuiui e ngoikore haere tonu ai te tangata, ā, hei whakataumaha te tautohutanga pea i te wairua o te tangata. E wātea ana he tautoko ki ngā tāngata kua pāngia e te mate wareware i roto i ō rātou hīkoi me te mate wareware, e eke ai te pai o ō rātou rā ki tōna tino taumata ka taea. Hei te haerenga tonutanga o te mate wareware mā ngā mahi tautoko tonu a ō tātou ratonga hauora, tae atu ki te taurimatanga whakamāmā i te tangata tino taumaha, e tautoko  te hauora me te toiora.

Mā tētahi Mahere Taurimatanga Whakamutunga Advance Care Plan (ACP) ka taea e koe te whakatau he aha ō hiahia mō te tiaki i a koe, me ō taurimatanga mō ngā rā kei mua. Ka tuhia e koe tō ACP hei āwhina i ō tākuta me tō whānau kia mōhio he aha ngā mea ka pā i ētahi āhuatanga, otirā mō ērā wā kāore e taea e koe te whakaputa ā-kupu i ō hiahia.

Āta whakaarotia ngā mea e hiahia ana koe kia mahia, ā, āta kōrerotia ki te hunga tiaki ia koe.

I muri, āta tuhia ngā mea kua whakatauria e koe, tiria hoki ki tō whānau, ki ō tākuta rānei. He mea tika pea kia haere ēnei kōrerorerotanga i runga i te kakama, kia tau ai te rangimārie mōu, mō te hunga hoki i tō taha, mō ngā rā kei mua.

Ka taea e koe te kimi ētahi atu kōrero i te paetukutuku o te Advance Care Planning Co-operative.

Pukapuka iti: Ngā wā o muri o te mate wareware.  He aratohu mō te hunga kua pāngia e te mate wareware me ō rātou whānau thumbnail image

Pukapuka iti: Ngā wā o muri o te mate wareware. He aratohu mō te hunga kua pāngia e te mate wareware me ō rātou whānau

Te whāinga o tēnei pukapuka iti he hora mōhiotanga mō ngā āhuatanga tērā pea ka pā i ngā wā whakamutunga o te mate wareware. Ka āta tirohia i konei ētahi o ngā take whai tikanga kia whakaarotia, tae atu ki ngā mea ka pā i te tatanga atu ki te mate, i muri iho hoki o te matenga.