Ki te mōhio koe ki tētahi tangata kua pāngia nei e te mate wareware, ka taea e koe te tino āwhina i a rātou, kia pai ai tō rātou noho, kia whai wāhi hoki ki ngā mahi a te whānau, a te iwi whānui anō hoki.

Kāore i tua atu i tēnei, me noho tūhono tonu koe, me tautoko tonu hoki koe i a rātou kia whaiwhai haere tonu rātou i ngā mahi papai ki a rātou.

Kei te ahunga whakamua o te mate ka puta pea ōna pānga ā-kare ā-roto, ā-pāpori,  ā-kikokiko hoki ki te tangata kua pāngia otirā ki tō rātou whānau tūtata, ki ngā hoa hoki – koia i hira ai kia noho anō he tangata hei pou whirinaki mō rātou.

Mā te whai kia noho mārama ake ki  te mate wareware me tōna pānga ki te tangata, ki te whānau, ki ngā hoa, ka āwhina tātou kia manaakitia te tangata kua pāngia e te mate wareware i Aotearoa.